Joseph Lesage (1884-1918)
Soldaat en kunstenaar in de Eerste Wereldoorlog

Le Mouchoir (14-11-1915 tot 8-9-1918)

Eind 1915 besloten Joseph Lesage en twee van zijn vrienden om een frontkrant op te richten voor hun divisie.

Zij noemden hun krant “ Le Mouchoir” , naar de naam van het stuk bos achter het front bij Nancy, waar ze een onderkomen hadden ingericht voor hun redactie- en drukkerij-werkzaamheden.

G. Ledain, aalmoezenier, schreef de hoofdartikelen onder het devies “ quand même” (” ondanks alles”):

“Ondanks alles blijven hopen, ondanks alles vrolijk blijven, ondanks alles vertrouwen hebben in God”.

A. Bray verzorgde de humoristische teksten; Joseph Lesage was de illustrator.

Het krantje werd door middel van een hectograaf vermenigvuldigd; de tekeningen van Joseph Lesage waren steendrukken.

“ Le Mouchoir” werd één van de meest gerenommeerde frontkranten. Joseph’s tekeningen werden veelvuldig overgenomen door de officiële legerkranten. “ Le Mouchoir” verscheen tweemaal per maand. Deze regelmaat werd slechts onderbroken tijdens de periodes van de “ Slag bij Verdun ” in 1916 en de “ Slag aan de Marne” in 1918. Het laatste nummer van 8 september 1918 bestaat voornamelijk uit tekeningen waarin Joseph de verwoestingen van de “Slag aan de Marne” heeft uitgebeeld. Een maand later stierf Joseph Lesage op 19 oktober 1918. Hij werd 34 jaar oud.

“ Le Mouchoir dwingt mij om mijn hersenen aan het werk te houden ”.

29-11-1915

“ De inspiratie komt soms op de meest onverwachte momenten ! ”

3-12-1915

“ Ik probeer vooral om dingen die ik gezien heb vast te leggen. Het zal later een kostbare herinnering zijn en ik weet zeker dat het één van de aantrekkelijke kenmerken van onze krant is ”.

19-5-1916

“ Ik heb veel moeite om onderwerpen voor de Mouchoir te vinden, want ik heb steeds minder tijd en mijn hoofd staat er niet meer naar. Maar toch wil ik ‘m nu niet in de steek laten; ik zal proberen er tot het einde mee door te gaan ! ”.

7-3-1917

Het huisje van Père Hilarion waar de frontkrant “ Le Mouchoir “ werd opgericht en waar het draagbare drukkerijtje aanvankelijk gevestigd was.

Een tekening van Joseph Lesage voor het eerste nummer van “Le Mouchoir”. Strenge censuur verbood het geven van plaatsaanduidingen, maar de oprichters van “Le Mouchoir” gaven hun lezers twee tips. Ze gaven hun krant de naam van het stukje bosgrond waar ze waren gehuisvest: “Le Mouchoir” (het woord “mouchoir” betekent “zakdoek”). Onder de naam “Le Mouchoir” schreven ze het motto:

ORGANE DU PERIL..? (AH!..RIONS...!)

Te lezen als: PERE HILARION (naam van het boswachtershuisje waar de drukkerij was geïnstalleerd).

Het motto betekent: “KRANT VAN HET GEVAAR..?(ACH !.. LATEN WE ER MAAR OM LACHEN !...)”

“Le Mouchoir” bestaat één jaar. Er zijn al bijna 2000 abonnees.

“Le Mouchoir“ doet mee aan de wedstrijd van de beste frontkrant en behaalt de 2e prijs.