Joseph Lesage (1884-1918)
Soldaat en kunstenaar in de Eerste Wereldoorlog

Nieuwjaar

“ Zonder vrolijkheid in het hart gaan wij het nieuwe jaar in, dat ons, zoals het zich laat aanzien, weer één van de beste jaren van ons leven zal ontnemen. Juist op mijn leeftijd begin je te profiteren van het leven, omringd door lieve kleine kinderen en gekoesterd door een schat van een vrouw. Het is ook de leeftijd waarin men tot volle ontwikkeling komt in een vak als het mijne. Dat is mijn dagelijkse zorg . Ik zou mijn verstand stil willen zetten, maar de werkelijkheid is onontkoombaar en daar lijd ik onder ”.

31-12-1915

“ Jullie hebben ongtwijfeld geraden dat de omstandigheden van deze afgelopen twee dagen niet bepaald bevorderlijk waren voor het schrijven van brieven”.

30-12-1916

“ Ik ben niet in staat om nogmaals de goede wensen te herhalen; die sturen we nu al vier jaar zonder resultaat. Zouden we echt nog in het wonder kunnen geloven, dat onze grote leiders het boetekleed aantrekken? Niets wijst er op, helaas ! Ik hoop eigenlijk maar één ding en dat is, dat de nieuwe Duitse stormloop , die ons ongetwijfeld te wachten staat , ons zó zal verpletteren dat wij onze armen ten hemel moeten heffen om genade en vergiffenis te vragen. Het is weerzinwekkend om te zien hoe onze inspanningen al bij voorbaat teniet worden gedaan door de kwaadwilligheid van onze leiders en soms verlang ik bijna naar de definitieve nederlaag, opdat zij des te nadrukkelijker hun straf zullen krijgen. Ik ben niet erg opgewekt met mijn nieuwjaarswensen. Neem het me maar niet kwalijk, want wat zou ik voor opwekkends kunnen zeggen onder zulke droevige omstandigheden? -21 graden ‘s nachts ”.

30-12-1917