Joseph Lesage (1884-1918)
Soldaat en kunstenaar in de Eerste Wereldoorlog

Slachtoffers

“ ....een afgrijselijke herinnering aan donkere, ijskoude nachten, waarin de gewonden gilden, schreeuwden om hun moeder, hun vrouw....”.

26 - 9 - 1914

“ De moffen hebben de tijd gehad om complete vestingwerken in het bos te maken. Hun ontelbare mitrailleurs hebben onze troepen weggemaaid nog vóórdat ze ook maar één mof hadden gezien“.

26 - 9 - 1914

“ Als je het slagveld ziet met zijn afgrijselijke bloedbad, dan is dat een reden om totaal gek te worden “.

17 - 4 - 1915

“ Elke dag weer hoor ik dat er kameraden gesneuveld zijn. Alle medewerkers van de “Mouchoir” zijn dood, behalve Ledain (aalmoezenier, mede-oprichter van “Le Mouchoir”). Hij heeft er twee kunnen laten begraven, een romp en een verkoold hoofd, het is afschuwelijk !”

18 - 9 - 1916