Joseph Lesage (1884-1918)
Soldaat en kunstenaar in de Eerste Wereldoorlog

Aflossing

Naar Verdun:

“ Ik ben blij, want ik ben vanochtend even naar de kerk geweest. Nu kan ik met een gerust gemoed vertrekken. We moeten naar de “hel” die al sinds 6 maanden berucht is; het gebied van forten.(Joseph mag niet schrijven dat de divisie naar Verdun gaat.) Ik ben bang dat wij als telefonisten daar weer zullen moeten rennen... ellende... ellende...! Het zou jammer zijn als ik nu, na twee jaar, alsnog zou creperen ! Een lichte verwonding met 6 maanden rust zou niet gek zijn. Ik zal jullie schrijven zo vaak ik kan, briefkaartjes met : Het gaat goed met me. Ik reken op jullie gebeden. Tot Ziens ! Hebt vertrouwen net als ik. We zullen ze krijgen !”

15 - 8 - 1916

Bij Verdun:

“Ononderbroken bombardement, voor-al ‘s nachts. Jullie moeten je het zó voorstellen: een zomernacht met felle bliksem en de hardste donderslagen die je ooit hebt gehoord, en dat achter elkaar door ! Hoe is het mogelijk dat er zóveel munitie is ?? Het regent mortiergranaten. Maar we slaan terug ; dàt verzeker ik jullie ! De moffen zullen Verdun wel ver-vloeken net als wij en waarschijnlijk nog meer dan wij “.

27 - 8 - 1916

“ Het verschrikkelijke van deze helse sector is, dat de troepen pas de-finitief worden afgelost bij 50 % ver- liezen. Onze aflossing zal niet lang meer uitblijven. Dit alles hier heeft niets meer met “leven” te maken “.

4 - 9 - 1916