Joseph Lesage (1884-1918)
Soldaat en kunstenaar in de Eerste Wereldoorlog

De tweede prijs

In 1917 was er een grote tentoonstelling in Parijs: “ Le Salon des Armées” waar uitsluitend werk van frontsoldaten werd getoond. Nadat het werk door de militaire leiding was gecensureerd, beoordeelde een jury in Parijs welke soldaat-kunstenaar in aanmerking kwam als exposant. Joseph Lesage heeft er 12 werken geëxposeerd en verkocht. Voor deze tentoonstelling was een affiche-wedstrijd uitgeschreven. Er waren 329 inzendingen. Joseph won de tweede prijs met deze tekening.

Naast de affiche een eerste schets met de tekst: “ A la recherche d’un motif ” (“ Op zoek naar een motief ”). Dit is een begrijpelijke gedachte van een kunstenaar bij het zien van het vernielde landschap . Maar in een dubbele betekenis is het tegelijkertijd de noodkreet van een wanhopige soldaat: Wat is in Godsnaam de zin van dit alles? Deze tekst zou nooit door de censuur gekomen zijn.

Toen Joseph Lesage deze tekeningen maakte had hij net twee maanden aan het front bij Verdun achter de rug. Hij schrijft over het landschap bij Verdun:

“Je kunt dit terrein, dat vroeger een bos was, vergelijken met een heuvelachtig strand. De bomkraters raken elkaar en vormen een ontelbaar aantal trechters zoals voetstappen op een druk belopen zandstrand. Alleen, er is geen zand meer, maar een aslaag van een meter diep “.

27 - 8 - 1916